Milliyetçilik (1/3)

Liste öğesi

Eğer milliyetçilikle -ırkçılık güdülürse, kendi ırkını yüceltmek çin diğer ırkları kurban etmek, izzet ve şerefini yoketmek- istenirse, elbette böyle bir milliyetçilik insanlıktan uzaktır.

İslam ümmetinin dayandığı iki esas:

1-Bütün insanlar Hz.Adem’den gelmişlerdir. Bu sebeple bütün insanlar eşittir.
2-İnsanlar birbirlerinden ancak çalışmakla ve takva ile üstün olabilirler.

Oy verin

Bir Cevap Yazın