Dünya ile ilgili sohbet etmek (6/11)

Liste öğesi

”Hayvanların kuru otu yediği gibi camilerde (dünya kelâmı) konuşmak da sevabları mahveder.”(İhyau ‘Ulumid-Dîn, Cild 1, Hadîs No: 414, Sayfa: 417)

“Kur’ân’dan, zikirden, hayırlı bir şey sormaktan ya da onu vermekten (Allah’ın rızasının bulunmadığı işlerden) başka, camide her konuşulan söz sahibi için bir vebaldir.” (Ramuzu’l-Ehadis, Hadîs No: 4246)

“…Vasile İbn-i el-Eska (Radiyallahu anhu)’dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu demiştir:

– Çocuklarınızı, delilerinizi, satın almanızı, satışınızı, münakaşalarınızı, seslerinizi yük­seltmeyi, had cezalarınızın infazını mescidlerinizden uzak tutun. Mescidlerinizin, kapılarının yakınında abdest alma yerlerini ittihaz ediniz. Ve cum’a günlerinde mescidlerinizi buhurla tütsüleyiniz.” (Sünen-i İbn-i Mâce, Cild 2, Hadîs No: 750; Ramuzu’l-Ehadis, Hadîs No: 3395; îmâm-ı Şa’râni «El-Uhûdü’1-Kübra», Sayfa: 85)

Oy verin

Bir Cevap Yazın