(başlık yok) (3/6)

Liste öğesi

Yüksek modernizm söylemlerinin ve onu benimseyen devletlerin kamuya yaptığı açıklamaların temel bir özeliği de bugünden bütünüyle farklı bir geleceğe doğru kahramanca ilerleyişi ifade eden görsel imgelerin sıklıkla kullanılmasıdır. Stratejik gelecek tercihi sonuçlarla yüklüdür. Geleceğin bilinmesi ve gerçekleştirilebilir olması – ilerlemeye duyulan inancın teşvik ettiği bir düşünce- ölçüsünde, geleceğin getireceği yararlar belirsizlikten o kadar az zarar görür. Bunun pratikteki sonucu geleceğin kesinlikle daha iyi olacağına duyulan inancın bu geleceğe varmak için kısa vadede gereken birçok fedakârlığı haklı çıkarmasına birçok yüksek modernistin ikna olmasıdır. Bütün sosyalist devletlerde sürekli beş yıllık planlarla karşılaşılması bu inancın bir örneğidir.

s.156

Oy verin

Bir Cevap Yazın