İslam devrimcisi Humeyni’den Nasihatler

Yeni Dünyanın Son Devrimcisi İmam Humeyni’nin Vefatının 28. Yıldönümü

Liste
37 Gönderilen

İran İslâm İnkılabı lideri İmam Humeyni, vefatının 28’inci yıldönümü münasebetiyle birçok ülkede törenlerle anılıyor. İmam Humeyni’nin sözlerinden bazı alıntıları haberimizin altında bulabilirsiniz. 

 

 

3 Haziran 1989’da vefat ettiğinde milyonlarca insanın katılım gösterdiği cenaze merasimiyle Beheşti Zehra kabristanlığında toprağa verilen İmam Humeyni, aradan geçen 28 yıl boyunca her vefat yıl dönümünde çeşitli törenlerle yâd ediliyor.

İmam Humeyni’nin devrimci karakterinin öne çıkan en büyük özelliği olduğu belirtilirken, emperyalistlere ve onların yerli işbirlikçilerine karşı tavizsiz duruşu ile gerçekleştirdiği İslam İnkılabı bu kişiliğinin tezahürü olarak gösteriliyor.

Mustazaflara önderlik yapmış olan İmam Humeyni, ‘La Şiiye la Sunniye Vahdeh Vahdeh İslamiye’ sloganıyla, gerçek menzilin mezhepleri yüceltmek değil, İslami vahdete ulaşmak olduğuna dikkatleri çekmişti.

Zalim ve müstekbirlere karşı verdiği mücadeleyle mustazaf halklara örnek olmuş İmam Humeyni’nin İslam ümmetinin birliği adına iki önemli konunun devamlı gündemde tutulması için Vahdet Haftası ve Dünya Kudüs Günü ilan etmiştir.

Mustazafların müstekbirlerle olan savaşının tüm insanlığı kuşatan kutsal bir dava olduğunu mücadelesiyle ortaya koyan İmam Humeyni, bunun ilahi bir dava olduğunu ve mezheplerin, meşreplerin, etnik grupların evrenselliği olmayan duruşlarından daha yüce olduğuna vurgu yapmıştı.

Onun en büyük hedefi müstekbirleri devirerek, mustazaflar için izzet ve onurun kaynağı; adalet, hürriyet, eşitlik temelli bir dünya kurabilmekti.

Hak-batıl mücadelesini yeniden tanımlayan İmam, onun esasında küresel bir mustazaf-müstekbir savaşı olduğunu ortaya koymakla kalmamış aynı zamanda bunların müşahhas karşılıklarını da insanlığa tanıtmıştır.

İnsanlığın en büyük düşmanının emperyalizm ve siyonizm elbiseleri ile hükmeden “Büyük Şeytan Amerika ve gasıp israil” olduğuna dikkat çeken İmam Humeyni, İslam ümmetinin kurtuluşunun da bu iki kanlı elin kesilmesiyle mümkün olabileceğine vurgu yapmıştı.

Filistin ve kutsal Kudüs davasına büyük önem veren İmam Humeyni, tüm Müslümanların bu uğurda tüm imkânlarıyla ortak bir mücadele geliştirmeleri gerektiğinin altını çizmişti.

3 Haziran 1989’da, 87 yaşında hayata gözlerini yuman İmam Humeyni, özellikle her yıl başta İran olmak üzere birçok ülkede düzenlenen törenlerle anılıyor.  (İLKHA) (İSLAMİ GÜNDEM) 

 

 

9. Kur’an’da tekrarlanan meseleler çoktur

"Kur'an öğüt kitabıdır, aynı zamanda Kur'an'da tekrarlanan meseleler çoktur. Elbette her tekrarda insan yetiştirmek için meseleler, bir kez daha ifade edilmiştir. İnsan yapısı/inşası için meseleleri bir kez söyleyip geçmesi olmaz." ( 23.10.1979)

28. Müslümanların temel sorunu

“Müslümanların temel sorunu Kur’an ve İslam’dan uzak olmalarıdır. Eğer Müslümanlar Allah-u Teala’nın buyurduğu ‘Allah’ın ipine sımsıkı topluca sarılın bölünmeyin’ emrine göre bu bir tek emr ve nehye doğrultusunda bile hareket etselerdi bütün sorunları; siyasi, sosyal, iktisadi sorunlar hallolurdu. Hiçbir güç onlara karşı koyamazdı.”

31. Mahlûkatın tamamı, bir sinek yaratmak için sırt sırta verseler..

Şimdi ey aziz: Düşün ve kendin için bir çare bul ve bil ki, bu fakir halkın yanında şöhret sahibi olmanın hiçbir değeri yoktur. Serçe bile yese doymayacak kadar küçük olan, bu insanların kalbinin hiçbir değeri ve kabiliyeti yoktur. Güç sadece rububiyetin kutsal dergâhında bulunur. Ve mutlak fail ve musebbibil esbap o zatı mukaddestir. Mahlûkatın tamamı, bir sinek yaratmak için sırt sırta verseler, gene de başaramazlar. Eğer sinek onlardan herhangi bir şey çalacak olsa, geri alamazlar bile. Güç Allah katındadır. O bütün mevcudat üzerinde müessirdir. Her türlü riyazet ve zahmetle, akıl kalemiyle, kalbine şöyle nakşetmelisin: La müessire filvucud illa Allah “ Vücut âleminde Allah an başka müessir yoktur.”

32. Kalbine dikkat et

Her halukar da, bütün vakitlerde, özellikle yalnız olduğun zamanlarda, tezerru ve istikanet, acz ve mezellet ile bağışlayıcı olan Allah dan, seni tevhit nuruna hidayet etmesini iste. Ve senin kalbini, barigei gaybi, yek bini yek perestiyle münevver kılsın ki bütün âlemlerden halas olup her şeyi bir hiç bilesin. Ve tazarru ile o zatı mukaddesten, seni, halis kılmasını ve hulus ve iradet yoluna hidayet etmesini iste. …Bir müddet kalbine dikkat et, amel davranış, hareket ve sekenatlarını, dikkate alıp, kalbinin gizliliklerini teftiş et. Ve onu ciddi bir şekilde hesaba çek, dünya ehlinin, kendi ortaklarından hesap sorduğu gibi.

33. Eğer Allah adaletiyle insanlarla muamele etmeye kalkarsa…

Ey zavallı mümkün! Kendinden ve kendinle yaratanın arasındaki nisbetten bi haber! Ey malikul muluka karşı olan vazifesinden gafil olan bedbaht mümin! Bu kadar bedbahtlığımıza sebep olan ve bizi bu kadar karanlık ve zulmetlere mubtela eden şey, bizim cehalet ve bilgisizliğimizdendir. İşin bozukluğu başlangıç noktasından, suyun bulanıklığı kaynağındandır. Bizim marifet gözümüz körleşmiş ve kalbimiz ölmüştür. Bu bütün musibetlerin sebebidir ve ıslah etmeye de yanaşmıyoruz. Allah muhafaza, eğer Allah adaletiyle insanlarla muamele etmeye kalkarsa, varlığın evvelinden ahirine kadar, kimse kurtuluşa eremez… Mümkün-ul vucudun, kendisinden kaynaklanan ne gibi bir kemali var ki, kemal furuşluk eder? Ne kadar gücü var ki amel furuşluk eder? Biz zavallılarızki, cehalet, bilgisizlik, gaflet ve kendini beğenmişlik perdesi, kalp ve kalıbımızın günah perdesi, göz ve kulağımızı, aklımız ve fikrimizi ve sair azalarımızı, öyle bir şekilde sarmış ki, hakkın kahır saltanatı karşısında arzı endam edip, kendimiz için istiklal ve şey’iyyetliğe kail oluyoruz!

34. Sendeki gurur başkalarında da var

Ey aziz! Sendeki gurur başkalarında da var. Eğer sen alçak gönüllü olursan, muhakkak insanlarda sana saygı duyacaklar büyük sayacaklardır. Ama eğer tekebbür edersen devamı gelmez. Eğer becerebilirlerse seni rezil ve rüsva ederler ve sana itina etmezler, eğer edemezlerse de kalplerinde rezil, gözlerinde zelilsin zelil sin demektir. Sen tevazu etmek suretiyle insanların kalplerini fethet… Ve eğer Allah bir kişiyi zelil ederse ona ne eder, neye mubtela eder bilemiyorum? Zira ki ahiret işleri dünya işlerinden farklıdır. Ahiretteki zillet dünyadaki zilletten gayridir. Aynı şekilde oranın nimet ve azapları da buradan tamamen farklıdır. Nimetleri bizim tasavvurumuzun üstünde, azabı da bizim sabrımızın dışındadır. Kerameti, bizim hayal ettiğimizden çok daha yücedir. Zillet ve rezillikleri de bizim hayal ettiklerimizden gayridir. Mütekkebbirin sonu da cehennemdir.

35. Kalbin karalığını artıran ilimler ilim değildir

Ey mefhumların talebesi! Ey hakikatlerden sapkın, biraz düşün, hangi marifetlere sahip olduğuna bir bak, kendinde hak ve sıfatının hangi eserlerini görmektesin? Belki musiki ilmi ile senin ilminden daha dakiktir, mekanik, matematik ve diğer tabii ilimler ıstılahat ve dikkat yönünden senini ilminle omuz omuzadır. Nasıl ki o ilimler irfan-ı billaha götürmüyorsa, senin ilminde ıstılahların hicabıyla örtülü olduğu sürece, ondan ne keyfiyyet hasıl olur nede maneviyat… Kalbin karalığını artıran ilimler, ilim değildir.

36. Makam ve mevkilere itibar etme

Öyleyse ey birader! Ömrün ve gençliğin, kuvvet ve iraden baki olduğu müddetçe nefsini ıslah et. Bu makam ve mevkilere itibar etme. Bu itibarları ayakların altına al. Sen âdemoğlusun, şeytanın sıfatını kendinden uzaklaştır. Şeytan bu rezil sıfata diğer rezil sıfatlardan daha çok ehemmiyet verebilir. Çünkü bu sıfat onun en bariz sıfatı ve bu sıfat yüzünden ilahi dergâhtan kovulmuştur.

37. Gaflet uykusunu gözlerine haram kıl

Ey aziz! Uyan ve gaflet pamuğunu kulaklarından çıkar ve gaflet uykusunu gözlerine haram kıl ve bil ki Allah seni kendisi için yaratmıştır. Kutsi hadis de buyrulduğu gibi: “Ey insanoğlu varlıkları senin için senide kendim için yarattım.” Yani ey insanoğlu her şeyi senin için yarattım ve senide kendim için yarattım. Senin kalbini kendi menzilim kıldım, sen ve senin kalbin, ilahi namuslardan biridir. Hak Teala namusuna karşı gayretlidir. Hak Teala’nın namus perdesini bu kadar yırtma. El uzatmayı reva görme. Hak Teala’nın gayretinden kork ki, seni bu âlemde öyle bir rezil eder ki, ne kadar istesen bile düzeltemezsin.

Oy verin

4 puan
Upvote Downvote

Total votes: 4

Upvotes: 4

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

This post was created with our nice and easy submission form. İçeriğinizi oluşturun !

Bir Cevap Yazın