Hasan El-Benna’nın Az Bilinen 3 Sözü

Müslüman Kardeşler Cemiyeti lideri Hasan El Benna’nın şehadetinin yıldönümü

Liste
3 Gönderilen

Müslüman Kardeşler Cemaati’nin büyük İslam alimi ve mücahidi Hasan El-Benna 12 Şubat 1949’da şehid edildi. İşte Hasan El-Benna’nın fazla bilinmeyen 3 sözü.

1. Milliyetçilik

Eğer milliyetçilikle -ırkçılık güdülürse, kendi ırkını yüceltmek çin diğer ırkları kurban etmek, izzet ve şerefini yoketmek- istenirse, elbette böyle bir milliyetçilik insanlıktan uzaktır. İslam ümmetinin dayandığı iki esas: 1-Bütün insanlar Hz.Adem’den gelmişlerdir. Bu sebeple bütün insanlar eşittir. 2-İnsanlar birbirlerinden ancak çalışmakla ve takva ile üstün olabilirler.

2. Yasalar

Her millette hükümetlerin tatbik ettiği, kanunların tanzim ettiği birtakım içtimai esaslar vardır. Her müslüman milletin, cemiyete ait bu prensipleri İslam dininin esaslarına göre tanzim etmesi gerekir. İslam nizamına mutabık bir şekle sokması lazımdır. . Haysiyetli ve namuslu her millet için resmen fuhuş yapılması en büyük bir ardır. Nerede kaldı ki, dininin zinayı yasakladığı ve fuhşu işleyeni şiddetle cezalandırdığı müslüman milletlerce bilindiği halde, hala zina yuvaları açılsın. . Ey Müslüman!.. Bunu bil!.. Buna göre vaziyet al!..

3. Korkaklık

İnsanın kendini Allah’a vermesinin başka bir meziyeti daha vardır. Bunu ancak kendini Allah’a verenler hissedebilirler. Evet, bu meziyet imandan daha şümullu olan feyz-i ilahidir. Kalbi ve ruhu mamur eden, kurtuluşa ereceğine güvenmektir. Bu ilahi feyze mahzar olan artık kimseden korkmaz. Akidesine saldırmak veya imanın sarsmak için önüne çıkan herhangi bir varlıktan çekinmez.

Oy verin

9 puan
Upvote Downvote

Total votes: 9

Upvotes: 9

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

This post was created with our nice and easy submission form. İçeriğinizi oluşturun !

Bir Cevap Yazın